مدیریت پسماندهای صنعتی جزئی از فرآیند تولید است
مدیریت پسماندهای صنعتی جزئی از فرآیند تولید است

سید رضا موسوی مشکینی در نشست آموزشی «مدیریت پسماند صنعتی و الزامات قانونی آن» در شهرک صنعتی شکوهیه قم گفت: قطعا فعالان صنعتی و اقتصادی باید نسبت به محیط زیست پیرامون خود، احساس مسؤولیت و تعهد داشته باشند و با رعایت مؤلفه های زیست محیطی، به توسعه پایدار دست پیدا کنند. وی مدیریت پسماند صنعتی […]

سید رضا موسوی مشکینی در نشست آموزشی «مدیریت پسماند صنعتی و الزامات قانونی آن» در شهرک صنعتی شکوهیه قم گفت: قطعا فعالان صنعتی و اقتصادی باید نسبت به محیط زیست پیرامون خود، احساس مسؤولیت و تعهد داشته باشند و با رعایت مؤلفه های زیست محیطی، به توسعه پایدار دست پیدا کنند.

وی مدیریت پسماند صنعتی را جزئی از فرآیند تولید دانست و گفت: مدیریت پسماندهای ویژه و صنعتی بر اساس قانون با تولیدکنندگان آنهاست و این موضوع بلاتکلیفی نیست، از این رو واحدهای تولیدی و صنعتی باید نسبت به مسأله مدیریت پسماندهای خود، بر اساس ضوابط قانونی برنامه ریزی دائمی داشته باشند.

وی با اشاره به افتتاح سایت پسماند ویژه و صنعتی استان قم همزمان با هفته محیط زیست در خردادماه سال جاری، تصریح کرد: از سال گذشته نیز سامانه جامع محیط زیست به آدرس www.iranemp.ir راه اندازی شده است که در این سامانه، تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی باید نوع و میزان پسماندهای خود و نحوه مدیریت آن را خوداظهاری کنند.

موسوی با بیان اینکه بر اساس هماهنگی های بعمل آمده با مراجع قضایی و انتظامی، با هرگونه تخلیه غیرمجاز پسماندهای صنعتی در حاشیه جاده ها و اراضی طبیعی به شدت برخورد خواهد شد گفت: با توجه به تهدید سلامت عمومی جامعه بر اثر غفلت و کم توجهی نسبت به مدیریت صحیح و اصولی پسماندهای صنعتی، این مسأله کاملا مورد کنترل و نظارت قرار دارد.

انتهای پیام

منبع