مدیر رادیو اقتصاد تغییر کرد/ محمد صالحی جایگزین شد
مدیر رادیو اقتصاد تغییر کرد/ محمد صالحی جایگزین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، محمد صالحی که پیش از این مدیر کل طرح و برنامه معاونت صدا بود با حکم علی بخشی‌زاده معاون صدای رسانه ملی به عنوان مدیر رادیو اقتصاد منصوب شد. در حکم معاون صدا برای صالحی بر موارد زیر در مدیریت رادیو اقتصاد تاکید شده […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، محمد صالحی که پیش از این مدیر کل طرح و برنامه معاونت صدا بود با حکم علی بخشی‌زاده معاون صدای رسانه ملی به عنوان مدیر رادیو اقتصاد منصوب شد.
در حکم معاون صدا برای صالحی بر موارد زیر در مدیریت رادیو اقتصاد تاکید شده است:
«_امید آفرینی_حمایت از دولت و مجلس_با توجه خاص به کارایی نیروی انسانی_فرهنگ سازی اشتغال آفرینی به خصوص در کسب و کار های نوین_جذب مخاطبان جدید با استفاده از فضای مجازی_ارتباط فعال با نهاد های اقتصادی_توجه به ایده های خلاق در برنامه سازی_توجه به نظام سلطه و نقد آن_ریشه یابی مسائل و نگاه راهکار یابی داشتن_معرفی چهره های انقلابی حوزه اقتصاد_سبک زندگی با محوریت نقش خانواده به ویژه مادر_ ظرفیت اندیشکده ها_بحث تحول، خودکفایی و رونق تولید»