مردان بیشتر دوپینگ می‌کنند یا زنان؟
مردان بیشتر دوپینگ می‌کنند یا زنان؟

به گزارش ایسنا، کمیته‌های آموزش و تحقیقات علوم اجتماعی وادا در تحقیقی که در آن ۵۷۴ نفر از ورزشکاران و دست اندرکاران ورزشی بین المللی حضور داشتند، عوامل تاثیرگذار بر “ورزشکاران مستعد به آسیب پذیری در دوپینگ”را برررسی کردند. بر اساس اعلام فرزاد شارکی، قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) به […]

به گزارش ایسنا، کمیته‌های آموزش و تحقیقات علوم اجتماعی وادا در تحقیقی که در آن ۵۷۴ نفر از ورزشکاران و دست اندرکاران ورزشی بین المللی حضور داشتند، عوامل تاثیرگذار بر “ورزشکاران مستعد به آسیب پذیری در دوپینگ”را برررسی کردند.

بر اساس اعلام فرزاد شارکی، قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) به ایسنا، در این تحقیق بین‌المللی که با همکاری کمیته‌های تخصصی وادا و دانشگاه شربروک کانادا انجام شد، ۳۵۵ نفر از پرسنل سازمان‌های مختلف ورزشی و ۲۱۹ ورزشکار از ۸۵ کشور و ۵۹ رشته ورزشی حضور داشتند و عوامل اصلی گرایش ورزشکاران به دوپینگ شناسایی شدند.

وی ادامه داد: به نظر شرکت‌کنندگان در این تحقیق بین‌المللی مکمل‌های تغذیه ای، نقش مربیان به عنوان تاثیرگذارترین افراد بر ورزشکاران و آموزش از عوامل اصلی سوق دادن ورزشکاران به دوپینگ معرفی شدند.

قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) بیان کرد: نکته جالب اینکه ورزشکاران مرد در سطح بین‌المللی به عنوان آسیب‌پذیرترین افراد در برابر دوپینگ عمدی و دوپینگ سهوی شناسایی شدند.

انتهای پیام

منبع