مردم لندن در اعتراض به محدودیت‌های کرونایی به خیابان ها آمدند
مردم لندن در اعتراض به محدودیت‌های کرونایی به خیابان ها آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دامنه اعتراضات علیه محدودیت‌های کرونایی اعمال شده در اروپا پس از کشورهای آلمان و هلند به انگلیس نیز کشیده شده و صدها تن از مردم معترض لندن به خیابان‌های مرکز این شهر آمدند. گفته می شود تنها امروز، ۵۱ کشور جهان شاهد برپایی تجمع های اعتراضی علیه […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دامنه اعتراضات علیه محدودیت‌های کرونایی اعمال شده در اروپا پس از کشورهای آلمان و هلند به انگلیس نیز کشیده شده و صدها تن از مردم معترض لندن به خیابان‌های مرکز این شهر آمدند.

گفته می شود تنها امروز، ۵۱ کشور جهان شاهد برپایی تجمع های اعتراضی علیه محدودیت‌های کرونایی هستند.

در لندن، کارشناسان معتقدند این اعتراضات به دلیل به راه افتادن موج سوم کرونا و احتمال در نظر گرفتن محدودیت‌های بیشتر دولت علیه کسب و کار و زندگی روزمره مردم است.