مستند مثل حمید / روایتی از دستگیری شهروند ایرانی زندانی در سوئد
مستند مثل حمید / روایتی از دستگیری شهروند ایرانی زندانی در سوئد

حمید نوری کارمند سابق قوه قضائیه که از سال ۱۳۷۰ خود را بازنشست کرده و از آن زمان شغل آزاد داشت، برای رسیدگی به حل مشکلات فرزندش به سوئد سفر و در بدو ورود به فرودگاه استکهلم دستگیر شد.

حمید نوری کارمند سابق قوه قضائیه که از سال ۱۳۷۰ خود را بازنشست کرده و از آن زمان شغل آزاد داشت، برای رسیدگی به حل مشکلات فرزندش به سوئد سفر و در بدو ورود به فرودگاه استکهلم دستگیر شد.