مشکلات حذف دفترچه های کاغذی بیمه تامین اجتماعی بررسی شد
مشکلات حذف دفترچه های کاغذی بیمه تامین اجتماعی بررسی شد

به گزارش مهر، سید هادی میرهاشمی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این نشست با اشاره به مشکلاتی که در اثر اجرای برنامه حذف دفترچه بیمه تأمین اجتماعی بر اساس برنامه ششم سند توسعه کشور در برخی مراکز درمانی و بیماران شده است، از زحمات سازمان تأمین اجتماعی در اجرای این طرح ملی […]

به گزارش مهر، سید هادی میرهاشمی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این نشست با اشاره به مشکلاتی که در اثر اجرای برنامه حذف دفترچه بیمه تأمین اجتماعی بر اساس برنامه ششم سند توسعه کشور در برخی مراکز درمانی و بیماران شده است، از زحمات سازمان تأمین اجتماعی در اجرای این طرح ملی قدردانی کرد.

وی تغییر هر رفتاری را نیازمند تغییر نگرش دانست و افزود: در اولین گام باید با همکاری بیشتر بین سازمانی و توجه به مبحث آموزش کارکنان و پزشکان این تغییر مثبت را در مجریان برنامه نهادینه کرد.

میرهاشمی با اشاره به مشکلات موجود در اجرای زیرساخت‌های فنی گفت: با شناسایی سریع مشکلات، بهره گیری مناسب از ظرفیت‌های موجود، اقدام سریع و به موقع و استفاده از امکانات و ذخایر مالی باید این مشکلات را برطرف کنیم. این امر باعث ایجاد اعتمادسازی و رضایت در ارائه خدمات مطلوب به مردم می‌شود.

وی با توجه به گستره وسیع و پراکندگی جغرافیایی منطقه تحت پوشش دانشگاه مواردی نظیر کمبود امکانات زیرساختی برخی مراکز درمانی شهرستان‌ها، مشکلات سامانه‌ای و عدم هماهنگی سامانه تأمین اجتماعی با سامانه مدیریت بیمارستانی دانشگاه را از مهم‌ترین مشکلات عنوان کرد.

معاون درمان دانشگاه در خاتمه خواستار همکاری بیشتر سازمان تأمین اجتماعی در زمینه رفع مشکلات مذکور شد.

داریوش پناهی زاده مدیرکل درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز در این نشست ضمن تقدیر از همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، اجرای این برنامه را اتفاق بزرگی برای سلامت کشور عنوان کرد.

به گفته وی، در حال حاضر ۵۰ درصد فرایند نسخه نویسی در مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی در استان تهران و ۷۷ بیمارستان در سطح کشور به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و نزدیک به ۷۰ درصد مشکلات شناسایی و رفع شده است.

پناهی زاده در خصوص تأمین مالی و غیرمالی برخی از زیرساخت‌های لازم قول مساعد داد و خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از نظر محدوده جغرافیایی بزرگترین دانشگاه در سطح استان تهران است و ما در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی تمام تلاش خود را برای اجرای صحیح و به موقع برنامه با این دانشگاه انجام خواهیم داد.

سپس مشکلات بیمارستان‌ها توسط کارشناس معاونت درمان ارائه شد و رؤسای بیمارستان‌ها نیز به صورت مجازی مشکلات خود را مطرح کردند.

در خاتمه این نشست با توجه به کاهش برخی از خدمات درمانی در ایام پایانی سال مقرر شد که اقدامات لازم در خصوص رفع موانع صورت گیرد و تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ طرح به صورت کامل و بدون نقص اجرایی شود.