مصرف گاز افزایش یافت/ محدودیت در تامین سوخت نیروگاه‌های شمالی
مصرف گاز افزایش یافت/ محدودیت در تامین سوخت نیروگاه‌های شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توانیر، در اطلاعیه توانیر آمده است: به دلیل کاهش مصرف انرژی با توجه به پایداری هوای سرد در بخش شمالی کشور و افزایش مصرف گاز به ویژه در بخش خانگی و تجاری، محدودیت جدی در تأمین سوخت نیروگاه‌های منطقه ایجاد شده که به تبع آن محدودیت‌هایی در […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توانیر، در اطلاعیه توانیر آمده است: به دلیل کاهش مصرف انرژی با توجه به پایداری هوای سرد در بخش شمالی کشور و افزایش مصرف گاز به ویژه در بخش خانگی و تجاری، محدودیت جدی در تأمین سوخت نیروگاه‌های منطقه ایجاد شده که به تبع آن محدودیت‌هایی در تأمین برق هموطنان به وجود آمده است که محض برطرف شدن محدودیت سوخت نیروگاه‌ها، برق مشترکان به صورت پایدار تأمین می‌شود.

بنابراین از تمامی هموطنان گرانقدر درخواست می‌شود با کاهش مصرف برق و گاز، پرسنل صنعت برق را در استمرار تأمین انرژی به ویژه در مناطق سردسیر کشور یاری کنند.