مصوبه «نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور بانک‌ها» ابلاغ شد
مصوبه «نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور بانک‌ها» ابلاغ شد

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب کرد واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات […]

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب کرد واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت گیرد.

همچنین به موجب مصوبه مذکور، آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها لغو شد.