منطقه بیش از هر زمان دیگر به گفتگو نیازمند است
منطقه بیش از هر زمان دیگر به گفتگو نیازمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در فضای مجازی نوشت: عربستان سعودی به نام شورای همکاری خلیج فارس بیانیه ای ضد ایرانی منتشر کرد. وی افزود: ولی ایران در پاسخ به پیام امیر قطر که توسط وزیر خارجه آن کشور تسلیم تهران شد، بر ضرورت گفتگوی منطقه‌ای تأکید کرد. منطقه […]

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در فضای مجازی نوشت: عربستان سعودی به نام شورای همکاری خلیج فارس بیانیه ای ضد ایرانی منتشر کرد.

وی افزود: ولی ایران در پاسخ به پیام امیر قطر که توسط وزیر خارجه آن کشور تسلیم تهران شد، بر ضرورت گفتگوی منطقه‌ای تأکید کرد. منطقه ما اکنون، بیش از هر زمان دیگر به گفتگو و شکل دهی ترتیبات منطقه‌ای فراگیر نیازمند است. نوروز مبارک