موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و بوسنی و هرزگوین
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و بوسنی و هرزگوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان طی بخشنامه‌ای قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و دارایی بین ایران و بوسنی و هرزگوین را ابلاغ کرد. محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان طی بخشنامه‌ای قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و دارایی بین ایران و بوسنی و هرزگوین را ابلاغ کرد.

محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بوسنی و هرزگوین را جهت اجرا و اقدام لازم ابلاغ کرد.

وی در این بخشنامه تصریح کرده است: حسب مفاد ماده ۲۹ موافقت نامه یاد شده و با توجه به نامه شماره ۶۴۱/۳۷۵/۶۸۹۰۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه و ضمائم مربوطه مبنی بر مبادله اسناد تصویب قانون موافقتنامه موصوف، مقررات موافقتنامه مذکور از یازدهم دی ماه ۱۳۹۹ هجری شمسی (برابر اول ژانویه ۲۰۲۱ میلادی) در هر دو کشور نافذ می‌باشد.

علیزاده همچنین از ادارات کل امور مالیاتی خواسته است خلاصه اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از قانون مزبور را به تفکیک هر مورد تهیه و در فواصل زمانی سه ماهه به دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان ارسال نمایند.