موافقت دولت با اصلاح اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی
موافقت دولت با اصلاح اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، به موجب اصلاح اساسنامه مذکور، شرکت شهرک‌های کشاورزی، شرکت دولتی با ماهیت توسعه‌ای و وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بوده و در چارچوب مقررات این اساسنامه اداره می‌شود و در مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده است، تابع مواد قانون تجارت و سایر قوانین […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، به موجب اصلاح اساسنامه مذکور، شرکت شهرک‌های کشاورزی، شرکت دولتی با ماهیت توسعه‌ای و وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بوده و در چارچوب مقررات این اساسنامه اداره می‌شود و در مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده است، تابع مواد قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود.‌
همچنین بر اساس اصلاح ماده (۳) اساسنامه یاد شده، شهرک‌های کشاورزی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که بر اساس مقررات شرکت به منظور استقرار واحدهای تولیدی و خدماتی کشاورزی (از جمله گلخانه‌ای، شیلات و دامی) با زنجیره ارزش احداث شده یا می‌شود.