ناتو برای همکاری بیشتر با متحدانش در خلیج فارس ابراز تمایل کرد
ناتو برای همکاری بیشتر با متحدانش در خلیج فارس ابراز تمایل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل ناتو در نشستی خبری به آمادگی این سازمان برای همکاری بیشتر با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اشاره کرد. به گزارش وبگاه ناتو، «ینس استولتنبرگ» گفت: ما از مشارکت با کشورهای خلیج فارس به عنوان بخشی از چارچوب «ابتکار همکاری استانبول» که چند سال پیش مورد توافق قرار گرفت، تمجید […]

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل ناتو در نشستی خبری به آمادگی این سازمان برای همکاری بیشتر با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اشاره کرد.

به گزارش وبگاه ناتو، «ینس استولتنبرگ» گفت: ما از مشارکت با کشورهای خلیج فارس به عنوان بخشی از چارچوب «ابتکار همکاری استانبول» که چند سال پیش مورد توافق قرار گرفت، تمجید می‌کنیم.

وی افزود: برای همکاری بیشتر با شرکای خود در منطقه خلیج فارس آمادگی داریم و به مشورت و همکاری با شرکای مختلف در آن منطقه ادامه می‌دهیم چرا که منطقه خلیج فارس و مدیترانه، مناطقی مهم برای متحدان ناتو هستند و ما از همکاری با کشورهای آن منطقه استقبال می‌کنیم.

استولتنبرگ در عین حال به مرکز آموزشی ناتو در کویت هم اشاره کرد و گفت: ما از مرکز آموزشی منطقه‌ای در کویت هم استقبال می‌کنیم. من چند مرتبه از این مرکز بازدید کردم. ما در آن مرکز متحدان ناتو و شرکای منطقه‌ای را گردهم می‌آوریم و مشارکت خود را تقویت می‌بخشیم.