نامزدهای انتخابات، شعارهای تاریخ مصرف گذشته ندهند
نامزدهای انتخابات، شعارهای تاریخ مصرف گذشته ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال رشیدی کوچی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی با انتقاد از برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که در مناظره‌ها و سایر تبلیغات انتخاباتی خود مسائل اخلاقی را رعایت نمی کنند، گفت: این افراد باید دست از شعارهای تاریخ مصرف گذشته بردارند و به دنبال ارائه […]

به گزارش خبرنگار مهر، جلال رشیدی کوچی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی با انتقاد از برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که در مناظره‌ها و سایر تبلیغات انتخاباتی خود مسائل اخلاقی را رعایت نمی کنند، گفت: این افراد باید دست از شعارهای تاریخ مصرف گذشته بردارند و به دنبال ارائه برنامه های خود باشند و بدانند مردم شاهد و ناظر بر گفتار و کارهای آنان هستند.

وی بیان کرد: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید به این مسئله واقف باشند که با توهین و تهمت به دیگران و بیان مسائل تاریخ مصرف گذشته نمی توانند برای خود رأی جمع کنند.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید از فرصت های تبلیغاتی خود برای ارائه برنامه ها و راهکارهای حل مشکلات کشور استفاده کنند و از بداخلاقی ها و طرح مسائل سطح پایین دست بردارند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: مردم ما فارغ از مسائل حزبی، جناحی، گروهی و سیاسی برنامه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را مورد ارزیابی قرار می دهند و امیدواریم در مناظره بعدی شاهد بداخلاقی هایی که از سوی برخی از نامزدها در دو مناظره قبلی شاهد بودیم، نباشیم.