نانواهایی‌های فرانسه سه‌شنبه پخت نمی‌کنند!
نانواهایی‌های فرانسه سه‌شنبه پخت نمی‌کنند!

به گزارش ایسنا، به نقل از آر.ال فرانسه، این تصمیم برای محکوم کردن افزایش هزینه‌های انرژی که بسیاری از صنایع و مشاغل را تهدید می‌کند، اتخاذ شده است. یکی از نانواهای فرانسوی در منطقه بورگالتروف می‌گوید: قبض برق من در یک سال سه برابر شده است. من از ۳۶۰ یورو در ماه به ۱۲۰۰ یورو […]

به گزارش ایسنا، به نقل از آر.ال فرانسه، این تصمیم برای محکوم کردن افزایش هزینه‌های انرژی که بسیاری از صنایع و مشاغل را تهدید می‌کند، اتخاذ شده است.
یکی از نانواهای فرانسوی در منطقه بورگالتروف می‌گوید: قبض برق من در یک سال سه برابر شده است. من از ۳۶۰ یورو در ماه به ۱۲۰۰ یورو رسیدم. نانوایی من دیگر سودی ندارد. شش ماه دیگر به خودم فرصت می دهم تا برای همیشه تعطیل کنم. دیگر قابل تحمل نیست.
وی ادامه می دهد: مالیات نیز وجود دارد. من ۷۵ تا ۱۰۰ ساعت در هفته کار می کنم. من یک فروشنده را استخدام کرده بودم تا به من کمک کند، اما مجبور شدم از آن جدا شوم زیرا تقریباً دو برابر حقوق او برایم هزینه داشت. هر چه به دست می‌آوریم از ما گرفته می‌شود. انتهای پیام