نبرد برای آزادی همچنان پس از 14 قرن ادامه دارد
نبرد برای آزادی همچنان پس از 14 قرن ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره فرارسیدن عاشورای حسینی (ع) گفت: با وجود امیال سلسله‌ای بلند از ستمگران، نبرد علیه جور و ستم در کربلا یا سال ۶۷۰ میلادی پایان نیافت. وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: ۱۴ قرن بعد، مقاومت و […]

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره فرارسیدن عاشورای حسینی (ع) گفت: با وجود امیال سلسله‌ای بلند از ستمگران، نبرد علیه جور و ستم در کربلا یا سال ۶۷۰ میلادی پایان نیافت.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: ۱۴ قرن بعد، مقاومت و نبرد برای آزادی همچنان در سرتاسر جهان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در عاشورای ۲۰۲۱، چراغ هدایت حسین (ع) تابنده است.