نبیه بری: در تشکیل دولت مداخله نمی‌کنم
نبیه بری: در تشکیل دولت مداخله نمی‌کنم

به گزارش ایسنا، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در مصاحبه با الشرق الاوسط گفت: دیدار اخیر میشل عون، رئیس جمهور و نجیب میقاتی، نخست وزیر مامور به تشکیل دولت لبنان جزو بدترین نشست‌ها بود و صحبت‌ها درباره تشکیل دولت را به جای اول خود بازگرداند. همین مسئله باعث شده تا من تصمیم بگیرم که در […]

به گزارش ایسنا، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در مصاحبه با الشرق الاوسط گفت: دیدار اخیر میشل عون، رئیس جمهور و نجیب میقاتی، نخست وزیر مامور به تشکیل دولت لبنان جزو بدترین نشست‌ها بود و صحبت‌ها درباره تشکیل دولت را به جای اول خود بازگرداند. همین مسئله باعث شده تا من تصمیم بگیرم که در تشکیل دولت مداخله نکنم و مسئولیت آن را بر دوش عون و میقاتی بگذارم.
وی گفت: من همچنان معتقدم که دولت باید همین امروز تشکیل شود و نباید تشکیل آن به تأخیر بیفتد اما تصمیم گرفته‌ام که در تشکیل دولت مداخله نکنم چراکه مذاکرات اخیر به بن بست رسید. با این حال باز هم می‌گویم که با گسترش دولت با الحاق شش وزیر مشاور مخالفم و موضع خود را قبلا به میقاتی گفته بودم و در هر صورت از حمایت از وی برای انجام مأموریتش دست نمی‌کشم.
انتهای پیام