نشست تخصصی چالش‌های قضایی-پزشکی تغییر جنسیت برگزار می‌شود
نشست تخصصی چالش‌های قضایی-پزشکی تغییر جنسیت برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هویت جنسیتی، حالتی روانشناختی از احساس درونی فرد است که خود را زن یا مرد تعریف می‌کند و نقش جنسیتی متناسب با جنس زیستی خود را مطابق با هنجارها و انتظارات جامعه از یک جنس معین که زنانه و مردانه است، ایفا می‌کند. بر اساس این تعریف، اختلال هویت جنسیتی (ملال […]

به گزارش خبرگزاری مهر، هویت جنسیتی، حالتی روانشناختی از احساس درونی فرد است که خود را زن یا مرد تعریف می‌کند و نقش جنسیتی متناسب با جنس زیستی خود را مطابق با هنجارها و انتظارات جامعه از یک جنس معین که زنانه و مردانه است، ایفا می‌کند. بر اساس این تعریف، اختلال هویت جنسیتی (ملال جنسیتی)، حالتی است که فرد به دلیل نارضایتی از جنسیت زیستی، خود را با ویژگی‌های جنس دیگر تعریف می‌کند و نقش جنسیتی خود را در زندگی اجتماعی متناسب با ادراک خود از جنسیتش نمی‌داند. بنابراین به دنبال تغییر جنسیت خود از روش‌های مختلفی مانند درمان‌های هورمونی و جراحی تغییر جنسیت است.
در ایران، برای نخستین بار یکی از افراد دارای اختلال هویت جنسیتی، با دریافت مجوز جراحی، مسیر جدیدی را برای سایر افراد ترنس باز کرد و در نظام قضائی کشور، رویه‌هایی برای آن تعریف شد.
با این حال این گروه به دلیل فشارهای اجتماعی ترجیح می‌دهند در خفا زندگی کنند و ترس‌های خود را مخفی نگه دارند، اما یکسان نبودن اسناد هویتی و جنسیت ظاهری آنها در زمانی که نیاز به استفاده از خدمات اجتماعی دارند، می‌تواند مشکلات فراوانی را فراهم کند.
اگرچه حمایت از این افراد در نظام قضائی، روند مطلوبی داشته است اما قوانین حمایتی مناسبی برای آنها وجود ندارد. نشست تخصصی “چالش‌های قضایی- پزشکی تغییر جنسیت” روز شنبه ششم اسفندماه ۱۴۰۱ در پژوهشگاه قوه قضائیه، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی می‌کند. نشست تخصصی اول به بررسی فقهی- حقوقی تغییر جنسیت، وضعیت مخاطره‌آمیز افراد زیر ۱۸ سال دارای این اختلال و رویه ارزیابی افراد دارای اختلال هویت جنسیتی در پزشکی قانونی می‌پردازد و نشست تخصصی دوم به بررسی چالش‌های تشخیصی و مدیریت بالینی در اختلال هویت جنسیتی و آسیب‌های اجتماعی پیش روی افراد ترنس اختصاص دارد.
علاقمندان می‌توانند از طریق لینک https://meet.google.com/hrh-wwqo-qgx در این رویداد علمی شرکت کنند.