نگران فعالیت احزاب خودخوانده در آستانه انتخابات هستیم
نگران فعالیت احزاب خودخوانده در آستانه انتخابات هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خیرمند ظهر یکشنبه در دومین نشست ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی گفت: در اولین جلسه این ستاد پنج مصوبه تصویب شد که بر اساس این مصوبات باید این ستاد برنامه زمان بندی کمیته حقوقی و شرح وظایف آن را تدوین می‌کرد که خوشبختانه […]

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خیرمند ظهر یکشنبه در دومین نشست ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی گفت: در اولین جلسه این ستاد پنج مصوبه تصویب شد که بر اساس این مصوبات باید این ستاد برنامه زمان بندی کمیته حقوقی و شرح وظایف آن را تدوین می‌کرد که خوشبختانه این امر صورت گرفته و از شانزدهم فروردین سال آینده کمیته حقوقی ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی آغاز به کار خواهد کرد. در این کمیته تخلفات انتخاباتی در استان مرکزی احصا خواهد شد.

حضور برخی از افراد و چهره‌های مطرح کشور در آستانه انتخابات به استان مرکزی بدون رعایت هیچ دستورالعملی، انتخابات پیش رو را به حاشیه خواهد کشاند

وی ادامه داد: مصوبه دیگر اولین نشست ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی این بود که کلیه جوامع اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی استان مرکزی تمام اخبار و اطلاعات مربوط به حوزه انتخابات به طور مستقیم و غیر مستقیم در اسرع وقت به دبیرخانه ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی اعلام کنند که تا امروز به غیر از دو خبر مبنی بر حضور برخی از افراد سیاسی احتمال کاندیداتوری در بحث ریاست جمهوری مطرح است هیچ گونه خبری از سوی این جوامع به ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی اعلام نشده است.

خیرمند ادامه داد: نسبت به سفر اخیر یکی از افراد معروف سیاسی به استان مرکزی نقدهایی وجود داشت و حتی درباره نشستی که این فرد در ساعات پایانی شب با گروهی برگزار کرد شائبه‌هایی را به وجود آورد. حتی این فرد آماری را در سفر خود به استان مرکزی اعلام کرد که با آمار مستقیم کشوری تجانس ندارد به همین جهت ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی در حال تدوین دستور العملی برای حضور افراد و سخنران مطرح کشور به استان مرکزی در آستانه انتخابات است که انتخابات پیش رو با کمترین حاشیه و تنش برگزار شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: تقویم زمان‌بندی برنامه جلسات و کمیته‌های ستادهای شهرستانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی ابلاغ شده است همچنین بر اساس یکی دیگر از مصوبات جلسه اول ستاد استانی مبنی بر تعیین شعب و دادگاه‌های در بحث تخلفات انتخاباتی بود که این امر اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به اینکه در هر شهرستانی یک شعبه دادگاه و یک شعبه دادسرا برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی مشخص شده است اظهار کرد: در شهرستان اراک شعبه اول بازپرسی دادسرا و شعبه ۱۰۹ به عنوان شعبه ویژه بررسی تخلفات انتخاباتی مشخص شده‌اند.

احصا بیشترین تخلفات انتخاباتی دوره‌های قبل در استان مرکزی

خیرمند گفت: با مشارکت همه اعضای ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی، جرایم مرتبط با انتخابات که بیشترین فراوانی در دوره‌های قبل را داشتند، احصا شد و قرار است پس از طرح در کمیته حقوقی به دستگاه‌ها ابلاغ شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: یکی از بحث‌هایی که در کمیته امنیتی ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی مطرح شد موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته استان مرکزی در بحث انتخابات با آن با چالش مواجه بوده است و آن هم وضعیت احزاب رسمی و غیر رسمی استان است که گاهی بعضی احزاب به عنوان احزاب خود خوانده نزدیک انتخابات سر بر می‌آورند و از یک سری افراد اعلام حمایت می‌کنند همچون دوره قبل انتخابات که یک سری کارهای تبلیغی خلاف قانون در استان انجام دادند.

نگران فعالیت احزاب خودخوانده در آستانه انتخابات هستیم

خیرمند در پایان بیان کرد: در استان مرکزی احزاب به سه گونه فعالیت می‌کنند، یک سری احزاب داری مجوز در حال فعالیت هستند، یک سری احزاب داری مجوز هستند ولی هیچ گونه فعالیتی ندارند و دسته سوم احزابی هستند که نزدیک برگزاری انتخابات فعال می‌شوند و گاه‌ی حتی مجوز فعالیت ندارند که بیشترین نگرانی ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی نسبت به این دسته است که نزدیک انتخابات اعلام موجودیت می‌کنند و در مقابل احزاب رسمی اعلام برائت از این احزاب می‌کنند ولی این احزاب غیر رسمی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.