هشدار مقتدی صدر درباره خطوط قرمزش در عراق
هشدار مقتدی صدر درباره خطوط قرمزش در عراق

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه شفق نیوز، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در واکنش به حمله به فرودگاه بین المللی بغداد گفت: منافع مردم را هدف قرار ندهید. مردم و وطن خط قرمز هستند. وی بر ادامه تلاش برای تشکیل دولت اکثریت ملی با شرکا تأکید کرد. جمعه فرودگاه بین المللی بغداد […]

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه شفق نیوز، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در واکنش به حمله به فرودگاه بین المللی بغداد گفت: منافع مردم را هدف قرار ندهید. مردم و وطن خط قرمز هستند.

وی بر ادامه تلاش برای تشکیل دولت اکثریت ملی با شرکا تأکید کرد.

جمعه فرودگاه بین المللی بغداد در معرض حمله موشکی قرار گرفت.

انتهای پیام

منبع