هشدار نارنجی هواشناسی در خوزستان صادر شد
هشدار نارنجی هواشناسی در خوزستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این اخطاریه هواشناسی آمده است: با توجه به وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در استان هشدار سطح نارنجی صادر شده است. در ادامه این اخطاریه عنوان شده است: این شرایط جوی با وجود بارندگی از اواخر روز چهارشنبه تا اواسط روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. […]

به گزارش خبرنگار مهر، در این اخطاریه هواشناسی آمده است: با توجه به وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در استان هشدار سطح نارنجی صادر شده است.
در ادامه این اخطاریه عنوان شده است: این شرایط جوی با وجود بارندگی از اواخر روز چهارشنبه تا اواسط روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در مناطق جنوبی، مرکزی و مناطق کوهستانی استان تأثیرگذار است.
در اخطاریه اداره کل هواشناسی استان خوزستان توصیه شده است که تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از کاهش دید افقی در نظر گرفته شود.