هشدار نارنجی گرد و خاک در خوزستان صادر شد
هشدار نارنجی گرد و خاک در خوزستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان نفوذ گرد و خاک عراقی برای ساعاتی به مناطق غرب، جنوب، جنوب غرب و تا حدودی مرکز استان سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد. این شرایط از اوایل وقت امشب جمعه تا اوایل […]

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان نفوذ گرد و خاک عراقی برای ساعاتی به مناطق غرب، جنوب، جنوب غرب و تا حدودی مرکز استان سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.
این شرایط از اوایل وقت امشب جمعه تا اوایل وقت شنبه در مناطق ذکر شده ماندگار است.