همکاری فدراسیون شطرنج با ۶ مربی داخلی و خارجی در سال جاری
همکاری فدراسیون شطرنج با ۶ مربی داخلی و خارجی در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، مربیانی که برای هدایت تیم‌های ملی در سال جدید توسط سرپرست فدراسیون فرهاد نیکوخصال انتخاب شدند به شرح ذیل می‌باشند: * استاد بزرگ امیررضا پوررمضانعلی، مربی تیم بانوان * استاد بزرگ اصغر گلی زاده، مربی زیر ۱۶ /۱۸/۲۰ پسران * مربی ارشد فیده […]

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، مربیانی که برای هدایت تیم‌های ملی در سال جدید توسط سرپرست فدراسیون فرهاد نیکوخصال انتخاب شدند به شرح ذیل می‌باشند:

* استاد بزرگ امیررضا پوررمضانعلی، مربی تیم بانوان

* استاد بزرگ اصغر گلی زاده، مربی زیر ۱۶ /۱۸/۲۰ پسران

* مربی ارشد فیده مانول اوتسیان، مربی زیر ۱۶/۱۸/۲۰ دختران

* مربی ارشد فیده مهرداد اردشی، مربی زیر ۱۰/۱۲/۱۴ پسران

* استاد بین المللی امیر محمد سوزنکار، مربی زیر ۱۰/۱۲/۱۴ دختران

* استاد فیده محمدرضا افشاری، مربی زیر ۸ دختر و پسر