هوای اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم است
هوای اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم است

بابک صادقیان در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح امروز پنجشنبه – ۲۱ اسفند – با میانگین ۸۵ در وضعیت قابل قبول (سالم) ثبت شد در حالی که در نخستین ساعات امروز شاخص کیفی هوای این کلانشهر افزایش یافت و با میانگین ساعتی ۱۲۰ بر […]

بابک صادقیان در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح امروز پنجشنبه – ۲۱ اسفند – با میانگین ۸۵ در وضعیت قابل قبول (سالم) ثبت شد در حالی که در نخستین ساعات امروز شاخص کیفی هوای این کلانشهر افزایش یافت و با میانگین ساعتی ۱۲۰ بر مدار (نارنجی) ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.

وی با تشریح وضعیت هوا در ایستگاه‌های سنجش دائم آلودگی شهر اصفهان، افزود: کیفیت هوا صبح امروز در میدان احمدآباد با شاخص ۱۱۸، خیابان پروین با شاخص ۱۴۶، خیابان‌های کاوه و رودکی با شاخص ۱۰۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

مدیر امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه شاخص کیفی هوا در ایستگاه کردآباد با میانگین ۱۸۰ وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد، اضافه کرد: کیفیت هوا در ایستگاه خیابان استانداری با شاخص ۹۰، رهنان با شاخص ۷۹، خیابان فرشادی با شاخص ۶۹، میدان فیض با شاخص ۵۵ و میرزا طاهر با شاخص ۸۰ در وضعیت (زرد) سالم است.

صادقیان با اشاره به کیفیت هوای شهرهای مجاور کلانشهر اصفهان نیز، گفت: شاهین شهر با میانگین ۶۳ امروز در وضعیت سالم است و هوای شهر سجزی با میانگین ۱۳۴ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است؛ همچنین داده‌های ایستگاههای سنجش کیفی هوا در شهرهای خمینی شهر، نجف آباد، کاشان و منطقه دولت آباد در دسترس نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.