هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد
هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای تهران برای دومین روز در سال جدید در شرایط سالم برای همه گروه‌های جامعه قرار دارد. تهرانی‌ها سال ۱۴۰۰ را با تجربه هوای پاک آغاز کردند اما با افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق روز گذشته از کیفیت هوا کاسته شد و امروز نیز در سومین روز از بهار کیفیت […]

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای تهران برای دومین روز در سال جدید در شرایط سالم برای همه گروه‌های جامعه قرار دارد.

تهرانی‌ها سال ۱۴۰۰ را با تجربه هوای پاک آغاز کردند اما با افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق روز گذشته از کیفیت هوا کاسته شد و امروز نیز در سومین روز از بهار کیفیت هوا در شرایط سالم قرار دارد.

بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت، غلظت ذرات معلق هوا طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۱ قرار داشته و هم اکنون این عدد به ۷۵ واحد رسیده است.

پیش بینی می‌شود این شرایط طی ساعات آینده نیز ادامه داشته باشد.