هوای پایتخت «قابل قبول» است
هوای پایتخت «قابل قبول» است

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت بر روی عدد ۵۵ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد. این در حالی است که در ۲۴ ساعت گذشته هم این شاخص بر روی عدد ۵۳ یعنی بازه قابل قبول قرار داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت بر روی عدد ۵۵ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.

این در حالی است که در ۲۴ ساعت گذشته هم این شاخص بر روی عدد ۵۳ یعنی بازه قابل قبول قرار داشت.