هوای پایتخت ناسالم برای گروه های حساس است
هوای پایتخت ناسالم برای گروه های حساس است

به گزارش مهر، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت هم اکنون روی عدد ۱۰۵ یعنی وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. این در حالی است که در ۲۴ ساعت گذشته، شاخص آلودگی هوای پایتخت روی ۷۸ یعنی بازده قابل قبول قرار داشت. بر اساس این گزارش پایتخت از ابتدای […]

به گزارش مهر، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت هم اکنون روی عدد ۱۰۵ یعنی وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. این در حالی است که در ۲۴ ساعت گذشته، شاخص آلودگی هوای پایتخت روی ۷۸ یعنی بازده قابل قبول قرار داشت.

بر اساس این گزارش پایتخت از ابتدای سال تاکنون ۱۵ روز هوای ناسالم، ۱۵ روز هوای پاک، ۱۰۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲۲۲ روز هوای قابل قبول داشته است.

این در حالی است که پایتخت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از ابتدای سال تا چنین روزی ۲۳۸ روز هوای قابل قبول، ۹۵ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۴ روز هوای پاک و ۸ روز هوای ناسالم داشته است.