هوای ۲ شهر خوزستان برای گروه‌های حساس «ناسالم» اعلام شد
هوای ۲ شهر خوزستان برای گروه‌های حساس «ناسالم» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش هوای کشور تا ساعت ۱۱ صبح امروز شنبه شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه حفاری اهواز ۱۲۱ میکروگرم و در سوسنگرد ۱۱۳ میکروگرم بر مترمکعب بوده است و از این رو وضعیت هوای این شهرها برای گروه‌های حساس […]

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش هوای کشور تا ساعت ۱۱ صبح امروز شنبه شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه حفاری اهواز ۱۲۱ میکروگرم و در سوسنگرد ۱۱۳ میکروگرم بر مترمکعب بوده است و از این رو وضعیت هوای این شهرها برای گروه‌های حساس «ناسالم» است.
در این مدت بر اساس میزان ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون، هوای دزفول، شوشتر و شادگان قابل قبول بوده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود.
بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا سالم یا متوسط، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.