واکنش شفاف شورای برون مرزی به اعزام تیم کشتی به آمریکا
واکنش شفاف شورای برون مرزی به اعزام تیم کشتی به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، در پی عدم صدور ویزای شش نفر از اعضای تیم کشتی آزاد ایران توسط آمریکا جهت حضور در رقابت‌های جام جهانی و اطلاعیه فدراسیون کشتی که اعزام نفرات باقی مانده را منوط به نظر مثبت شورای برون مرزی وزارت ورزش کرده، […]

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، در پی عدم صدور ویزای شش نفر از اعضای تیم کشتی آزاد ایران توسط آمریکا جهت حضور در رقابت‌های جام جهانی و اطلاعیه فدراسیون کشتی که اعزام نفرات باقی مانده را منوط به نظر مثبت شورای برون مرزی وزارت ورزش کرده، این شورا اعلام می‌دارد مخالفتی با اعزام تیم به مسابقات جام جهانی ندارد و بر اساس صلاحدید فنی فدراسیون کشتی می‌تواند این اعزام صورت گیرد.