واگن سازی مترو ۲۵ هزار اشتغال ایجاد می کند
واگن سازی مترو ۲۵ هزار اشتغال ایجاد می کند

به گزارش مهر، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در مراسم امضای تفاهم نامه بازسازی ۳۱ رام قطار مترو و افتتاح ایستگاههای یادگار امام و شهید ستاری با اشاره به اینکه در ایجاد شبکه مترو نمی‌توان بخشی از آن را ساخت و بخشی را نساخت افزود: راندمان لازم با وجود سرمایه گذاری کلان می‌گیریم و […]

به گزارش مهر، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در مراسم امضای تفاهم نامه بازسازی ۳۱ رام قطار مترو و افتتاح ایستگاههای یادگار امام و شهید ستاری با اشاره به اینکه در ایجاد شبکه مترو نمی‌توان بخشی از آن را ساخت و بخشی را نساخت افزود: راندمان لازم با وجود سرمایه گذاری کلان می‌گیریم و مجموع تجهیزات و هزینه‌های زیرساختی مترو ۷۵ درصد کار است تا اینکه واگن بر روی ریل برود و مسافرگیری کند.

وی تاکید کرد: اما متأسفانه مادر کشور کل هزینه را می‌کنیم در زمان ظرفیت گیری عقب می کشیم و تمام سرمایه گذاری را از دست می‌دهیم.

هاشمی با اشاره به اینکه از زمان جانمایی ایستگاه حقانی متروی تهران بیش از ۴۰ سال می‌گذرد و هنوز این ایستگاه به راندمان اصلی خود نرسیده است گفت: در خط یک و دو مترو باید سر فاصله حرکت قطارها به ۲ دقیق برسد تا به ایده آل برسیم.

هاشمی با بیان اینکه خط ۶ و ۷ با هزینه نجومی ساخته شده است اما تنها در حدود ۲۰ هزارنفر مسافرگیری می‌کند، اظهار داشت: این خطوط ظرفیت یک میلیون سفر روزانه را دارند.

رئیس شورای شهر گفت: به همین دلیل این پروژه مهم است و خودکفایی به ۸۵ درصد رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در ساخت تجهیزات مترو به سمت خودکفایی سیستم رانش رفته‌ایم تست‌ها خوب جواب داده و اظهار امیدواری کرد این سیستم در خطوط هم خوب جواب دهد و صاحب واگن ملی ۸۵ درصدی بشویم.

هاشمی گفت: این مساله به امنیت ملی ما هم باز می‌گردد، ۱۰ میلیون سفر آینده مترو نباید وابستگی داشته باشیم.

وی قرارداد ساخت این واگن‌ها را مهمتر از ساخت اولیه آن دانست و گفت: با شرکت‌های دست اندر کار که ۲۵ هزار شغل را درگیر می‌کند باید با قرار داد مشخصی انجام شود و قرار داد ۱۰۵ واگن باید تأمین اعتبار شود.

رئیس شورای شهر ابراز داشت: باید در این متروی تهران چیزی در حدود ۱۲ خط و ۱۰ میلیون سفر داشته باشیم و تعداد ایستگاه‌ها باید به ۲۰۰ ایستگاه برسد تا آلودگی هوا کنترل شود.

وی تاکید کرد سیستم اتوبوسرانی هم باید نوسازی شود و به همین منظور نیازمند ۹ هزار اتوبوس برقی در تهران نیاز هستیم و همچنین باید به سمت تاکسی برقی هم برویم.

هاشمی افزود: حداقل ۴ تا ۵ هزار واگن نیاز داریم و بعد از تهران هم کلانشهرهای دیگر حداقل به ۴ تا ۵ خط مترو دارند و به این ترتیب این صنعت پویا خواهد بود.