وزیر خارجه قطر: از گفت‌وگوهای منطقه‌ای ایران استقبال می‌کنیم
وزیر خارجه قطر: از گفت‌وگوهای منطقه‌ای ایران استقبال می‌کنیم

به گزارش ایسنا، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر  بعد از  ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک  با وزیر امور خارجه ایران در تهران  تاکید کرد:  از گفت‌وگوهای منطقه‌ای ایران استقبال می‌کنیم. وی ادامه داد : می‌خواهیم روابطمان با کشورهای همسایه مستمراً رو به توسعه باشد. این روابط شکوفا بین کشورهای منطقه می‌تواند […]

به گزارش ایسنا، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر  بعد از  ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک  با وزیر امور خارجه ایران در تهران  تاکید کرد:  از گفت‌وگوهای منطقه‌ای ایران استقبال می‌کنیم.
وی ادامه داد : می‌خواهیم روابطمان با کشورهای همسایه مستمراً رو به توسعه باشد. این روابط شکوفا بین کشورهای منطقه می‌تواند به نفع ملت‌هایمان باشد.

این خب تکمیل می شود.

منبع