وزیر ورزش راه رفت
وزیر ورزش راه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین‌اللهی، در حاشیه برگزاری نخستین رویداد سلامت بنیان، در خصوص وضعیت جسمانی وزیر ورزش بعد از حادثه سقوط بالگرد و انتقال به تهران، گفت: با اقدامات درمانی که انجام شد، خوشبختانه دیروز لوله برداشته شد و وزیر ورزش هم چند قدمی راه رفتند. وی افزود: خوشبختانه وضعیت وزیر ورزش خیلی […]

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین‌اللهی، در حاشیه برگزاری نخستین رویداد سلامت بنیان، در خصوص وضعیت جسمانی وزیر ورزش بعد از حادثه سقوط بالگرد و انتقال به تهران، گفت: با اقدامات درمانی که انجام شد، خوشبختانه دیروز لوله برداشته شد و وزیر ورزش هم چند قدمی راه رفتند.

وی افزود: خوشبختانه وضعیت وزیر ورزش خیلی خوب است و همین جا از کادر پزشکی تشکر می‌کنیم.

وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات درمانی که در کرمان انجام شده بود، گفت: ضایعه سر وزیر ورزش خیلی جدی نبود و احتیاج به عمل جراحی نداشت. در کرمان دو چِس‌تیوپ در دو طرف ریه وی گذاشته شده بود و یک شکستگی جزئی هم در مهره دوم گردنی داشتند.