پارلمان عراق به حمایت آمریکا از تروریسم و توطئه چینی هشدار داد
پارلمان عراق به حمایت آمریکا از تروریسم و توطئه چینی هشدار داد

به گزارش مهر به نقل از المعلومه، نمایندگان پارلمان عراق درباره توطئه آمریکا برای ویرانی عراق و بی ثباتی این کشور از طریق حمایت از گروه‌های تروریستی و تداوم حضورشان در عراق با هدف تامین منافع واشنگتن و متحدانش هشدار دادند. در همین رابطه «محمد کریم» از نمایندگان ائتلاف «صادقون» در پارلمان عراق امروز اظهار […]

به گزارش مهر به نقل از المعلومه، نمایندگان پارلمان عراق درباره توطئه آمریکا برای ویرانی عراق و بی ثباتی این کشور از طریق حمایت از گروه‌های تروریستی و تداوم حضورشان در عراق با هدف تامین منافع واشنگتن و متحدانش هشدار دادند.

در همین رابطه «محمد کریم» از نمایندگان ائتلاف «صادقون» در پارلمان عراق امروز اظهار داشت: نیروهای آمریکایی از تروریسم حمایت و پذیرای گروههای تروریستی و جنایتکار در پایگاهها و اردوگاههای خارج از کشور هستند و از این افراد برای ایجاد بی ثباتی و ناامنی در عراق و یا هر کشوری که قصد تخریب آن را داشته باشند، استفاده می کنند.

«عدی ابو الجون» نماینده ائتلاف «الفتح» هم گفت: آمریکا به توطئه هایش علیه عراق و بسیج مردمی از طریق حمایت از گروه‌های تروریستی با هدف ادامه حضور نیروهایش در عراق و بی ثبات و ناامن کردن این کشور ادامه می‌دهد.

از سوی دیگر «عباس شعیل» از نمایندگان ائتلاف «بدر» گفت: سکوت دولت در برابر توطئه آمریکا علیه نیروهای بسیج مردمی این فرصت و شرایط را به واشنگتن می‌دهد تا بیش از گذشته لجبازی کند و جنایت‌های دیگری علیه عراق و نیروهای امنیتی آن مرتکب شود.