پاسخ به نیازهای گلوگاهی صنعت نفت وگاز در قالب یک رویداد
پاسخ به نیازهای گلوگاهی صنعت نفت وگاز در قالب یک رویداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هدف از برگزاری سلسله نشست‌های ارتقا تاب‌آوری و رقابت‌پذیری زنجیره ارزش با محوریت تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، «معرفی آخرین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی» است. «شناسایی موانع و پیگیری رفع چالش‌های جاری و پیش روی صنایع»، «شناسایی […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هدف از برگزاری سلسله نشست‌های ارتقا تاب‌آوری و رقابت‌پذیری زنجیره ارزش با محوریت تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، «معرفی آخرین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی» است.
«شناسایی موانع و پیگیری رفع چالش‌های جاری و پیش روی صنایع»، «شناسایی نیازهای گلوگاهی و شبکه‌سازی برای رفع آنها با تکیه بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان»، «شناسایی و مستندسازی ابزارهای تسهیل‌گری در به‌هم‌رسانی صنایع بزرگ و شرکت‌های دانش‌بنیان اعم از مشاوره حقوقی، ارزش گذاری، تامین سرمایه و غیره» است با حمایت مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از محوری های این رویداد محسوب می شود.
مخاطبان اصلی رویداد، «صنایع بهره بردار نفت و گاز»، «صنایع پالایشگاهی نفت و گاز»، «صنایع پتروشیمی» و «صنایع نیروگاهی» هستند که با توانمندی دانشی و تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه آشنا می‌شوند و برای تامین نیازهای خود از این ظرفیت استفاده می‌کنند.
فناوری‌های نوین و استفاده از تجهیزاتی که در مرز دانش تولید شده‌اند بهترین روش برای تثبیت و توسعه صنایع مختلف از جمله صنعت نفت، گاز و پتروشیمی هستند که به عنوان یکی از صنایع بزرگ و قدمت‌دار در ایران محسوب می شوند. این صنایع تاثیرگذار بر روی اقتصاد و زیست مردم نیازمند استفاده از فناوری‌هایی است که بتواند بهره وری محصولات و ثروت آفرینی آنها را بیشتر کند. بهترین گزینه هم برای تحقق این هدف، شرکت‌های دانش‌بنیانی هستند که توان دانشی و تخصصی این کار را دارند و همیشه هم در دسترس هستند.
برگزاری چنین رویدادهایی هم می‌تواند مناسب‌ترین وسیله برای معرفی توانایی شرکت‌های دانش‌بنیان به صنایع و عرضه نیازهای صنعت به دانش باشد. بر همین اساس سلسله نشست‌های ارتقاء تاب‌آوری و رقابت‌پذیری زنجیره ارزش با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و توسط بخش خصوصی به شکل زنجیره‎‌وار با محوریت صنایع مختلف برگزار می‌شود.