پرداخت متری ۷۱ میلیون تومان برای خانه دار شدن در پیروزی
پرداخت متری ۷۱ میلیون تومان برای خانه دار شدن در پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر؛ آمارها نشان می‌دهد که اوضاع خرید و فروش مسکن در این روزها در رکود قرارداد اما با این حال قیمت مسکن در آخرین ماه فصل پاییز نشان می‌دهد که در منطقه پیروزی با قیمت‌های عجیب و دلخواه مالکان معامله می‌شود. قیمت‌های مسکن در منطقه پیروزی تهران در ادامه منتشر می‌شود. محله […]

به گزارش خبرنگار مهر؛ آمارها نشان می‌دهد که اوضاع خرید و فروش مسکن در این روزها در رکود قرارداد اما با این حال قیمت مسکن در آخرین ماه فصل پاییز نشان می‌دهد که در منطقه پیروزی با قیمت‌های عجیب و دلخواه مالکان معامله می‌شود.
قیمت‌های مسکن در منطقه پیروزی تهران در ادامه منتشر می‌شود.

محله
متراژ (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)

چهارصد دستگاه
۲۲ الی ۳۷ میلیون

پرستار
۳۹ الی ۵۰ میلیون

نیرو هوایی
۳۹ الی ۷۱ میلیون

ابوذر
۳۷ میلیون

نبرد
۳۴ الی ۵۰ میلیون

شکوفه
۲۷ الی ۴۶ میلیون