پروژه‌های پژوهشی حوزه زیست‌فناوری هدفمند می‌شود
پروژه‌های پژوهشی حوزه زیست‌فناوری هدفمند می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از موثرترین عوامل در تجاری‌سازی و تولید محصول از پژوهش‌ها؛ تعریف پروژه‌های تحقیقاتی بر مبنای نیاز مشتری و صنایع است. شاید عدم همخوانی و بی هدفی در انجام پژوهش‌ها باعث شده که ایران با وجود دارا بودن حجم بالایی از مقالات […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از موثرترین عوامل در تجاری‌سازی و تولید محصول از پژوهش‌ها؛ تعریف پروژه‌های تحقیقاتی بر مبنای نیاز مشتری و صنایع است.
شاید عدم همخوانی و بی هدفی در انجام پژوهش‌ها باعث شده که ایران با وجود دارا بودن حجم بالایی از مقالات و تحقیقات علمی نتوانسته به خوبی از دستاوردهای آنها بهره بگیرد. در واقع زمانی می توانیم از پژوهش‌ها در کشور به خوبی استفاده کنیم که این کار مبتنی بر بوم، فرهنگ و نیازهای واقعی انجام شود در غیر این صورت، درصد بالایی از این تلاش ها به ثمر نمی نشیند.
ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم با استناد به همین موضوع و با هدف کاربردی کردن پژوهش‌ها،اقدام به انتشار فراخوانی کرده است تا تعریف پروژه‌های پژوهشی با استفاده از نیازهای صنایع مشتری فناوری‌های زیستی انجام شود.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این کار، تسهیل تجاری‌سازی فناوری‌های زیستی در کشور است. این فراخوان مخاطبانی چون پژوهشگران حوزه‌های مرتبط با زیست‌فناوری، دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و صنایع مشتری فناوری‌های زیستی را هدف قرار داده است.
در این فراخوان اعلام شده که پروژه‌ها باید مبتنی بر مستنداتی از نیاز واقعی صنایع هدف باشند.
پژوهش کاربردی در زیست‌فناوری ناظر به بوم کشور ما، نیازمند شناخت دقیق بازار هر یک از محصولات یا فناوری‌هایی است که می‌خواهند در یک فرایند پژوهشی توسعه یابند. این شناخت دقیق بازار به فناوران کمک می‌کند که محصول یا فناوری‌ دقیقاً مطابق نیازهای فنی و قیمتی بازار توسعه دهند.
مجریان این طرح‌ها هم می توانند از میان متخصصان بیوتکنولوژی، مدیریت فناوری، سیاستگذاری فناوری، مهندسی شیمی و مهندسی محیط زیست باشند.
این فراخوان تاکید دارد که تیم‌ها یا افراد در اجرای طرح‌ها یا پروژه‌های خود مواردی چون تعیین صنایع هدف، احصاء دقیق نیازمندی‌های زیست‌فناورانه صنایع تعیین شده، بررسی نیازهای فناورانه از لحاظ امکان‌سنجی پژوهشی و تجاری‌سازی و تعریف پروژه‌های پژوهشی به همراه برنامه زمان‌بندی و خروجی‌های دقیق مورد انتظار در هر فاز را مدنظر قرار دهند.