پولادگر: اعضای مجمع کشتی کم‌لطفی می‌کنند/ چرا خبرنگاران غیرکشتی دعوت نشده‌اند؟
پولادگر: اعضای مجمع کشتی کم‌لطفی می‌کنند/ چرا خبرنگاران غیرکشتی دعوت نشده‌اند؟

به گزارش ایسنا، محمد پولادگر معاون وزیر ورزش در واکنش به انتقاد برخی اعصای مجمع فدراسیون کشتی، گفت:دوستان زود و یک طرفه قضاوت کردند و این نشان دهنده کم لطفی آنهاست. من حتی شنیدم برای این جلسه فقط خبرنگاران کشتی نویس دعوت شده اند و خبرنگاران غیر کشتی دعوت نشده اند. این کار یک طرفانه […]

به گزارش ایسنا، محمد پولادگر معاون وزیر ورزش در واکنش به انتقاد برخی اعصای مجمع فدراسیون کشتی، گفت:دوستان زود و یک طرفه قضاوت کردند و این نشان دهنده کم لطفی آنهاست. من حتی شنیدم برای این جلسه فقط خبرنگاران کشتی نویس دعوت شده اند و خبرنگاران غیر کشتی دعوت نشده اند. این کار یک طرفانه است و درست نیست و این یعنی خودگویی و خودخندی.

وی افزود: ما امروز دستور جلسه داریم و برای همه شما فرستاده شده است. هر چیزی غیر از آن درست نیست.

همچنین علیرضا دبیر گفت: پیشنهاد من برای ریاست مجمع آقای پولادگر است و دوستان رای بدهند.

در نهایت این پیشنهاد با موافقت اعضای مجمع روبرو شد.

انتهای پیام

منبع