پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی در فرودگاه‌های بین‌المللی تا ۱۴۰۱
پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی در فرودگاه‌های بین‌المللی تا ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نوزدهمین جلسه شورای عالی ایمنی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با حضور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و اعضای شورای عالی ایمنی برگزار شد در ابتدای این نشست برخی از مسائل ایمنی شرکت فرودگاه‌ها و ممیزی‌های صورت […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نوزدهمین جلسه شورای عالی ایمنی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با حضور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و اعضای شورای عالی ایمنی برگزار شد در ابتدای این نشست برخی از مسائل ایمنی شرکت فرودگاه‌ها و ممیزی‌های صورت گرفته از فرودگاه‌های بین‌المللی مطرح و در خصوص آن‌ها تبادل نظر شد.

در این نشست همچنین برنامه زمانبندی پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی در فرودگاه‌های بین المللی و حوزه ناوبری هوایی مطرح و مقرر شد؛ تا پایان سال ۱۴۰۱ این سیستم به طور کامل با این برنامه پیاده سازی شود پیشرفت و اقدامات صورت گرفته در فاز اول سامانه سما از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح و مورد استقبال اعضای شورا واقع شد و همچنین توسعه ماژول‌های این سامانه در فاز دوم مورد تصویب قرار گرفت.

در نوزدهمین جلسه شورای عالی ایمنی شرکت فرودگاه‌ها، گزارش ایمنی از رویدادهای برخورد پرنده با هواپیما در سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ در فرودگاه‌های کشور ارائه شد.

در پایان این نشست در خصوص بهره‌گیری از متد TRB در ارزیابی کمی ریسک مخاطرات حریم باند ۲۹ راست فرودگاه مهرآباد و همکاری مشترک با دانشگاه صنعتی شریف تشریح و در این خصوص تصمیم گیری شد.