پیام شهدا دفاع از عدالت و ضدیت با فقر و فساد است
پیام شهدا دفاع از عدالت و ضدیت با فقر و فساد است

به گزارش مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، در بیست و یکمین کنگره سرداران و چهار هزار شهید منطقه ۱۷ تهران با بیان اینکه نظر به وجه الله رمز بقا برای انسان می‌شود، گفت: شهید قبل از اینکه شهید باشد کریم است چون کرامت روحیه‌ای است که در یک انسان سالک جلوه می‌کند و او […]

به گزارش مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، در بیست و یکمین کنگره سرداران و چهار هزار شهید منطقه ۱۷ تهران با بیان اینکه نظر به وجه الله رمز بقا برای انسان می‌شود، گفت: شهید قبل از اینکه شهید باشد کریم است چون کرامت روحیه‌ای است که در یک انسان سالک جلوه می‌کند و او اهل بخشش جان، مال، آبرو می‌شود و هرچه دارد برای رضای پروردگار بر طبق اخلاص می‌گذارد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه شهدا برای همه ما پیام دارند، بیان داشت: پیام شهدا، بندگی خداوند، دشمن شناسی و دشمن ستیزی، دفاع از حق و حقیقت، دفاع از عدالت، ضدیت با تبعیض و فساد و فقر، زندگی با شرافت و عزتمندانه و تسلیم دشمن نشدن است.

آیت الله رئیسی خطاب به خانواده شهدا، تصریح کرد: امروز برکات عزیزان شما در منطقه برای بیدار شدن و بیدار کردن عالم بسیار نقش آفرین است.

رئیس قوه قضائیه تبیین بیانات راهبری مقام معظم رهبری در روز عید مبعث مبنی بر «جریان تواصی» در جامعه را برای همگان ضروری دانست و افزود: برگزاری کنگره شهدا جلوه حفظ زنجیره تواصی به صبر و تواصی به حق است.