پیشنهاد امارات به روسیه برای کمک به تبادل اسرا با اوکراین
پیشنهاد امارات به روسیه برای کمک به تبادل اسرا با اوکراین

به گزارش ایسنا، این منبع در مصاحبه با اسپوتنیک گفت که نمایندگان عالی رتبه‌ای از امارات با در نظر داشتن وضعیت کنونی در اوکراین، به طرف روسی پیشنهاد کمک در تبادل افراد بازداشتی به اسارت گرفته شده را دادند. این منبع گفت بعد از تدوین فهرست‌هایی از اسامی اسیران جنگی از سوی اوکراین، این پیشنهادهای […]

به گزارش ایسنا، این منبع در مصاحبه با اسپوتنیک گفت که نمایندگان عالی رتبه‌ای از امارات با در نظر داشتن وضعیت کنونی در اوکراین، به طرف روسی پیشنهاد کمک در تبادل افراد بازداشتی به اسارت گرفته شده را دادند.

این منبع گفت بعد از تدوین فهرست‌هایی از اسامی اسیران جنگی از سوی اوکراین، این پیشنهادهای ارائه شده از طریق میانجیگری امارات، مورد توجه مسکو قرار خواهد گرفت.

امارات از آغاز حمله روسیه به اوکراین نسبت به این پرونده موضع بی طرف گرفته و بارها بر حل دیپلماتیک این مناقشه از طریق مذاکره طرف‌های درگیر تاکید کرده است.

انتهای پیام

منبع