چرا برای پرونده دیوان عالی لازم است به وکیل تضمینی مراجعه کنید ؟ 
چرا برای پرونده دیوان عالی لازم است به وکیل تضمینی مراجعه کنید ؟ 

کسانی که خواهان دادخواست فرجام خواهی یا تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی می باشند حتما با وکیل دیوان عالی کشور و نقش او دررابطه با نحوه تنظیم دادخواست آشنایی نسبی دارند. به دلیل اهمیت نقش و حضور وکیل دیوان عالی کشور لازم می باشد تا در مورد وکیل متخصص و نحوه فعالیت وی مواردی […]

کسانی که خواهان دادخواست فرجام خواهی یا تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی می باشند حتما با وکیل دیوان عالی کشور و نقش او دررابطه با نحوه تنظیم دادخواست آشنایی نسبی دارند. به دلیل اهمیت نقش و حضور وکیل دیوان عالی کشور لازم می باشد تا در مورد وکیل متخصص و نحوه فعالیت وی مواردی ذکر بشود. درصد موفقیت دادخواست های تنظیم شده با مشورت و راهنمایی وکیل دیوان عالی کشور بیشتر از زمانیست که افراد بدون مشورت وکیل متخصص اقدام به دادخواست های تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی خواهند کرد.


وکیل تضمینی دیوان عالی کشور به چه فردی می گویند؟


دیوان عالی کشور مرجع قضایی سطح بالای کشوریست که شعبات آن از برجسته ترین قضات کشور متشکل شده است. وکیلی که دارای مهارت کافی می باشد و در حیطه و حوزه این دادگاه فعالیت می نماید؛ این فرد بهترین وکیل دیوان عالی کشور ایران است. پرونده هایی که در این مرجع قضایی قابل پیگیری می باشد از اهمیت خاصی برخوردارند از این رو وکیل چنین پرونده هایی به تبع دارای مهارت فوق العاده در دفاعیه و نحوه تنظیم درخواست ها و ارائه راهکارهای قانونی می باشد. وکیل دیوان عالی کشور نیز دارای مهارت و دانش حقوقی فوق العاده در زمینه انجام امور حقوقی مربوط به این مرجع عالی است. در کل کسی که قصد ارسال درخواست اعتراض چه به صورت فرجام خواهی یا ماده ۴۷۷ به دیوان عالی داشته باشد، حتما با وکیل دیوان عالی و نحوه درخواست فرجام خواهی و اعاده دادرسی آشنایی دارد و برای دریافت مشاوره به وکیل دیوان عالی مراجعه می کند. پس به طور خلاصه وکیل دیوان عالی کشور کسیست که حضور او برای ارائه دادخواست اعتراض به صورت فرجام خواهی ضروری می باشد و به مشاوره و کمک وی نیاز پیدا خواهیم کرد. برای آگاه شدن با نقش وکیل مربوط به دیوان عالی کشور لازم می باشد تا با این مرجع قانونی و قضایی بیشتر آشنا شویم.


دیوان عالی کشور


همانطور که مطرح شد دیوان عالی کشور برجسته‌ترین و مهم‌ترین مرجع قضایی در کشور است. بلند پایه ترین مرجع در سلسله مراتب دادگستری ها در حوزه های قضایی کشور می باشند. آراء صادره در دیوان عالی کشور در دادگاه دیگر مورد بررسی قرار نمی ‌گیرد و به عبارتی مرحله آخر دادرسی در حوزه قضایی خواهدبود. برخی از شعب این دیوان به نام دادگاه جدید نظر عمل می کند و به تصمیمات دادگاه بدوی رسیدگی می نماید. برخی از کشورهای مختلف نیز دارای چنین مرجع قضایی مهم هستند که با توجه به جغرافیای و شعب مورد نیاز در کشورها چندین دادگاه عالی برای رسیدگی تاسیس شده کرده اند. در ایران ۴۲ شعبه دیوان عالی وجود دارد که در تهران و برخی در قم و مشهد برای رسیدگی به پرونده های اعتراضی بنا شده اند.
البته که شعبات دیوان عالی کشور حق رسیدگی به شکایاتی را دارند که افراد از آرا صادره در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر را خواهند داشت. نحوه رسیدگی به پرونده های شکایت در این شعب به صورت شکلیست؛ به این معنی که طرفین پرونده در دادگاه حاضر نمی شوند. البته در صورتی که شعب دیوان عالی لازم بدانند اصحاب دعوا را برای ارائه توضیحات به جلسه برگزاری احضار می نمایند. رای صادر شده در دادگاه های دیوان عالی به صورت ابرام یا نقض خواهد بود که در ادامه بیشتر به این موضوع می پردازیم و متوجه می شویم برای یک وکیل دیوان عالی کشور + متخصص + بهترین + تضمینی باید چه مواردی را در نظر بگیریم.


وظایف دیوان عالی کشور


در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عالی کشور از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد؛ زیرا مهم ترین وظیفه و هدف تشکیل این دیوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات حقوقی و قانونی در دادگاه های کیفری و دادگاه های مدنیست. بعد حدود وظایف این مرجع رسیدگی به قوانین حاکم بر دادگاه ها می باشد و بر اجرای این قوانین نظارت مستقیم خواهد داشت. دادگاه حقوقی و کیفری خود مرجع نظارتی قانون در جامعه است و دیوان عالی کشور نقش و وظیفه ای فراتر دارد و آن، نظارت بر مراجع قانونی خواهد بود. زیر مجموعه نظارت بر دادگاه ها می توانیم به نظارت بر احکام قطعی صادره دادگاه های انقلاب و حقوقی و دادگاه تجدید نظر خواهی و دادگاه های نظامی ۱ اشاره کنیم. حکم قطعی صادر شده در هر یک از دادگستری های کشور لازم به اجرا می باشد ولی دیوان عالی کشور بر اساس وظایفی که قانون برای آن در نظر گرفته شده مجاز به رد یا ابرام حکم صادره را خواهد داشت؛ البته در چارچوب قانون و مقررات امکان پذیر می باشد.

همچنین از دیگر وظایف مهم این مرجع قضای همانطوری که قبل تر گفته شد ایجاد وحدت رویه می باشد. منظور از وحدت رویه ممکن است در دادگاه های کشور در خصوص قانونی مشخص یا مفاد قانونی معیین برداشت هایی متفاوت و در نتیجه صدور آرائی متفاوت شود. دیوان عالی کشور موظف به شناسایی این مفاد قانونی می باشد که در دادگستری ها برای صدور احکام دچار ابهام یا ایهام خواهندشد. بعد از شناسایی و مطرح کردن این مفاد در جلسات دیوان عالی کشور رای بر وحدت رویه صادر خواهدشد. به این معنی که دیوان عالی کشور هدف و نظر قانونگذار را مدنظر قرار داده است و با الحاقیه‌هایی تکلیف مفاد قانونی را مشخص خواهد کرد. وکیل دیوان عالی کشور شاید به آرائی معترض بشود و درخواست فرجام خواهی را داشته باشد که دادگاه حکم صادر شده را بر طبق مفادی صادر کند که برداشت از این ماده قانونی در دادگاه ها وحدت وجود نداشته باشد. به هر حال یکی از وظایف مهم دیوان عالی کشور وحدت رویه و ایجاد نظم و هدف واحد در تمام دادگستری های کشور می باشد.
یکی دیگر از وظیفه های دیوان عالی کشور مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور می باشد. پس در نتیجه با این اوصاف متوجه اهمیت تشکیل دیوان عالی کشور شدید و می دانید که در بسیاری از کشور های دنیا که دارای قوانین مهمی هستند یک مرجع را برای نظارت بر سایر مراجع در نظر خواهند گرفت که در هر کشوری نام و عنوان مخصوص به خود را دارد در ایران اما دیوان عالی کشور می باشد. اعضای این دیوان از حساسیت شغلی ویژه ای برخوردارند و معمولا از افراد با تجربه و نوابغ حقوقی و دینی در این مراجع استفاده خواهدشد. چون هر رای صادر شده در این مرجع غیر قابل تغییر است مگر به دستور مقام معظم رهبری که در موارد نادر بر این احکام نظارت خواهند نمود.


بهترین وکیل دیوان عالی کشور


دادگاه هایی که احکام قطعی صادر می کنند و محکوم علیه یا وکیل مدافع وی به این حکم معترض شوند، اقدام به ارائه دادخواست می کنند. ارسال دادخواست با نظر وکیل دیوان عالی کشور در قالب فرجام خواهی و یا اعاده دادرسی صورت می گیرد. پس زمانی که وکیل دیوان عالی کشور در اقدامات فرجام خواهی حضور پیدا کند، تمامی نکات قانونی در این زمینه رعایت خواهد شد و شخص بهتر با رویه رسیدگی و نحوه دادرسی آشنا می شود. در هر حال برای ارائه هر درخواستی به دیوان عالی کشور نیازمند دانستن نکاتی می باشد که فرد ملزم به رعایت آن است. وکیل دیوان عالی کشور با سال ها تجربه و مهارت در این زمینه تمامی جوانب مربوط به قوانین دیوان عالی کشور را رعایت می کند. اگر به دنبال یک وکیل حرفه ای برای رسیدگی به پرونده دیوان عالی کشور هستید، می توانید همین حالا با موسسه حقوقی تهران دیوان تماس بگیرید.