چشم الکتریکی امید تازه ای برای نابینایان
چشم الکتریکی امید تازه ای برای نابینایان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، محققان دانشگاه ایالتی جورجیا در آمریکا با استفاده از یک سیستم عمودی این دستگاه را ساخته اند تا بتواند در سطح میکرو فعالیت کند. هدف این گروه از محققان ایجاد یک دوربین مقیاس میکرو است که می تواند به عنوان چشمان ربات های کوچک عمل کند […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، محققان دانشگاه ایالتی جورجیا در آمریکا با استفاده از یک سیستم عمودی این دستگاه را ساخته اند تا بتواند در سطح میکرو فعالیت کند.

هدف این گروه از محققان ایجاد یک دوربین مقیاس میکرو است که می تواند به عنوان چشمان ربات های کوچک عمل کند و به مناطقی دسترسی یابد که ربات های بزرگتر قادر به آن نیستند.

محققان ادعا می کنند می توان در آینده این فناوری را برای بازگرداندن بینایی به افراد نابینا یا ارتقای ادراک از رنگ در افراد کور رنگ به کار برد.

دستگاه مذکور با استفاده از روش های مصنوعی فرایندهای بیوشیمیایی را تقلید می کند که به انسان ها اجازه می دهد ببینند. این فناوری یک گام فراتر از دوربین های رباتیک مقیاس میکرو است. همچنین سیستم مذکور در مقایسه با نسل قبلی دستگاه های مشابه، قدرت شناسایی رنگ را بهبود می بخشد.

به گفته سیدونگ لی محقق ارشد پژوهش دستاورد مذکور مبتنی بر پیشرفت سریع نیمه‌رساناهای واندروالس در سال‌های اخیر است. در نیمه رساناهای واندروالس در مقایسه با نمونه های معمولی مانند سیلیکونی، می توان ساختار مواد، ضخامت و سایر پارامترهای حیاتی را برای درک رنگ های قرمز، سبز و آبی به طور دقیق کنترل کنیم.

نیمه رساناهای واندروالس به وسیله حسگر عمودی رنگ(vdW-Ss) فعال می شوند و نشان دهنده نوع جدیدی از مواد هستند که در آنها هر لایه اتم به وسیله نیروهای ضعیف وندروالس بهم پیوند خورده اند. در فیزیک مولکولی، نیروی وندروالس یک واکنش مبتنی بر فاصله میان اتم ها یا مولکول ها است.

این فناوری هم اکنون در مرحله ثبت اختراع است.

منبع