چند ساعت سرگردانی مسافران یوروتونل در زیر آب به خاطر نقص فنی
چند ساعت سرگردانی مسافران یوروتونل در زیر آب به خاطر نقص فنی

به گزارش ایسنا، ویدئویی که از این حادثه منتشر شده مسافران را نشان می‌دهد که با جا گذاشتن وسایل خود در داخل قطار، از آن پیاده می‌شوند و در مسیر تونل اضطراری به راه می‌افتند. قطار حامل این مسافران از ترمینال کاله در فرانسه عازم ترمینال فوکستون در بریتانیا بود و سرانجام این مسافران با […]

به گزارش ایسنا، ویدئویی که از این حادثه منتشر شده مسافران را نشان می‌دهد که با جا گذاشتن وسایل خود در داخل قطار، از آن پیاده می‌شوند و در مسیر تونل اضطراری به راه می‌افتند.

قطار حامل این مسافران از ترمینال کاله در فرانسه عازم ترمینال فوکستون در بریتانیا بود و سرانجام این مسافران با یک قطار جایگزین به مقصد رسیدند.

سخنگوی شرکت خط آهن یوروتونل گفته است که در حال حاضر رفت و آمد از این مسیر به حالت عادی بازگشته و علت این حادثه در دست بررسی است.

خرابی قطار باعث تاخیر در برنامه انتقال مسافران شد و طی ساعات شب، قطارهای اضافی برای انتقال مسافران به کار گرفته شدند.

به گزارش بی بی سی، این تونل حدود ۵۱ کیلومتر طول دارد و نزدیک به ۳۸ کیلومتر آن زیر بستر دریا ساخته شده و تنها مسیر ارتباط زمینی بریتانیا با قاره اروپاست.

انتهای پیام