چهارشنبه سوری نیامده قربانی گرفت /انگشت یک نوجوان گلستانی قطع شد
چهارشنبه سوری نیامده قربانی گرفت /انگشت یک نوجوان گلستانی قطع شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوجوان گلستانی پیش از فرا رسیدن چهارشنبه‌سوری در اثر انفجار مواد محترقه دست‌ساز یک انگشت خود را از دست داد و راهی بیمارستان شد. هر سال با فرارسیدن چهارشنبه آخر سال شاهد حوادث اینچنینی هستیم، که البته با فرهنگ سازی های انجام شده تعداد این حوادث رو به کاهش است.

به گزارش خبرنگار مهر، نوجوان گلستانی پیش از فرا رسیدن چهارشنبه‌سوری در اثر انفجار مواد محترقه دست‌ساز یک انگشت خود را از دست داد و راهی بیمارستان شد.

هر سال با فرارسیدن چهارشنبه آخر سال شاهد حوادث اینچنینی هستیم، که البته با فرهنگ سازی های انجام شده تعداد این حوادث رو به کاهش است.