چگونه از سالمندان در فصل سرما مراقبت کنیم؟+ فیلم
چگونه از سالمندان در فصل سرما مراقبت کنیم؟+ فیلم

سالمندان به دلیل اینکه ذخایر چربی کمی دارند در معرض سرمازدگی هستند و باید قبل از شروع فصل سرما سیستم گرمایش خانه های آنها کنترل شود. سالمندان هنگام خروج از منزل در زمستان به جای استفاده از یک لباس ضخیم از دو الی سه لباس استفاده کنند تا کمتر در معرض سرما باشند. جزئیات بیشتر […]

سالمندان به دلیل اینکه ذخایر چربی کمی دارند در معرض سرمازدگی هستند و باید قبل از شروع فصل سرما سیستم گرمایش خانه های آنها کنترل شود.
سالمندان هنگام خروج از منزل در زمستان به جای استفاده از یک لباس ضخیم از دو الی سه لباس استفاده کنند تا کمتر در معرض سرما باشند.
جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید