چین آماده پرتاب ۳ فضانورد به مدار زمین می شود
چین آماده پرتاب ۳ فضانورد به مدار زمین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، این آژانس در خبری اعلام کرد موشک لانگ مارچ 2F همراه فضاپیمای مورد استفاده در این ماموریت، صبح امروز به برچ پرتاب منتقل شده اند و آماده تست های پیش از پرتاب می شوند. طبق گزارش ها قرار است این پرتاب در روزهای آینده انجام شود. […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، این آژانس در خبری اعلام کرد موشک لانگ مارچ 2F همراه فضاپیمای مورد استفاده در این ماموریت، صبح امروز به برچ پرتاب منتقل شده اند و آماده تست های پیش از پرتاب می شوند. طبق گزارش ها قرار است این پرتاب در روزهای آینده انجام شود.

ماموریت شنژو ۱۴ نهمین پرواز فضایی سرنشین دار چین به حساب می آید. قرار است طی ماموریت مذکور ۳ فضانورد به عنوان سومین گروه اقامت کنندگان ایستگاه فضایی تیانگانگ به فضا ارسال شوند. آنها به مدت ۶ ماه در آنجا اقامت می کنند.

پیش از آنها، خدمه ماموریت های شنژو ۱۲ و ۱۳ نیز در ماژول اصلی این ایستگاه فضایی و در ارتفاع ۴۰۰ کیلومتری زمین اقامت کردند.

ایستگاه فضایی تیانگانگ چین هم اکنون شامل ماژول مرکزی تیان هه، تیان ژ و۳ و تیان ژ و۴ است.

در جولای نخستین آزمایشگاه این ایستگاه به نام ونتیان به فضا پرتاب می شود و دومین آزمایشگاه آن به نام منگتیان نیز در اکتبر به مدار زمین خواهد رفت.

منبع