کاربرد واکسن مبتنی بر mRNA برای پیشگیری و درمان سرطان
کاربرد واکسن مبتنی بر mRNA برای پیشگیری و درمان سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفی قانعی امروز در مراسم آغاز کار آزمایی بالینی اولین واکسن کرونا مبتنی بر mRNA که در بیمارستان امام خمینی برگزار شد گفت: در حال حاضر جهش‌های ویروس کرونا به سمتی پیش رفته که بخش‌های فوقانی سیستم تنفسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این باعث کاهش مرگ و میر […]

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفی قانعی امروز در مراسم آغاز کار آزمایی بالینی اولین واکسن کرونا مبتنی بر mRNA که در بیمارستان امام خمینی برگزار شد گفت: در حال حاضر جهش‌های ویروس کرونا به سمتی پیش رفته که بخش‌های فوقانی سیستم تنفسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این باعث کاهش مرگ و میر شده است.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری اظهار داشت: ویروس کرونا واکسن پذیر است و این یک ویژگی محسوب می‌شود لذا این مزیت باعث شده تا فناوران کشور به فناوری واکسن مبتنی بر mRNA دست یابند.
وی با بیان اینکه البته تضمینی وجود ندارد که ویروس کرونا جهش‌های دیگری نداشته باشد، ادامه داد: ما نیاز به فناوری‌های پیشرفته داریم تا ایمنی را در برابر جهش‌های کرونا داشته باشیم.
وی خاطر نشان کرد: در دنیا ۳۰ واکسن درمان و پیشگیری سرطان بر پایه mRNA در حال تولید است و کشورهای تولید کننده این واکسن‌ها در آینده بازیگران اصلی اقتصاد و فروش این واکسن‌ها هستند.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با اشاره به صدور مجوز برای، کار آزمایی بالینی برای اولین واکسن mRNA و وارد شدن آن به فاز کار آزمایی بالینی عنوان کرد: این واکسن همه مراحل تحقیقاتی را طی کرده است.
قانعی دستیابی به فناوری‌های جانبی را از دیگر رهاوردهای تولید واکسن mRNA در کشور دانست.
وی گفت: با توسعه این فناوری، اقتصاد بزرگی در حوزه mRNA در کشور شکل گرفته است.