کاریکاتور/ جام جهانی فلسطین
کاریکاتور/ جام جهانی فلسطین

۱۴:۵۴ – ۱۱ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۵۴ – ۱۱ آذر ۱۴۰۱ روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت» چند روز پیش نوشت: جام جهانی قطر نشان داد توافقات عادی سازی روابط با کشورهای عربی، در کاستن نفرت مردم این کشورها نسبت به رژیم صهیونیستی با شکست مواجه شده است. بیشتربخوانید منبع: مشرق

۱۴:۵۴ – ۱۱ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۵۴ – ۱۱ آذر ۱۴۰۱
روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت» چند روز پیش نوشت: جام جهانی قطر نشان داد توافقات عادی سازی روابط با کشورهای عربی، در کاستن نفرت مردم این کشورها نسبت به رژیم صهیونیستی با شکست مواجه شده است.
بیشتربخوانید

منبع: مشرق