کاریکاتور/ جام جهانی نرفتی ولی بدجور خوردی!
کاریکاتور/ جام جهانی نرفتی ولی بدجور خوردی!

۰۸:۳۹ – ۰۶ آذر ۱۴۰۱ ۰۸:۳۹ – ۰۶ آذر ۱۴۰۱ گروه هکری موسوم به «عصای موسی» ویدئویی از دوربین‌های مدار بسته قدس اشغالی در هنگام وقوع انفجار را منتشر کرد. این گروه هکری نوشته است: زندگی سیاه.. شما هزینه هرخونی که ریخته بشه رو خواهید پرداخت. هیچ آرامش و راحتی در سرزمین‌های اشغالی نخواهید داشت. […]

۰۸:۳۹ – ۰۶ آذر ۱۴۰۱ ۰۸:۳۹ – ۰۶ آذر ۱۴۰۱
گروه هکری موسوم به «عصای موسی» ویدئویی از دوربین‌های مدار بسته قدس اشغالی در هنگام وقوع انفجار را منتشر کرد. این گروه هکری نوشته است: زندگی سیاه.. شما هزینه هرخونی که ریخته بشه رو خواهید پرداخت. هیچ آرامش و راحتی در سرزمین‌های اشغالی نخواهید داشت. ما پایان شمارو رقم میزنیم. در ضمن، دوربینهاتونم براتون فرمت کردیم.
بیشتربخوانید

منبع: تسنیم