کاریکاتور/ ۷۰درصد آشوب‌های اخیر در میدان رسانه اتفاق افتاد
کاریکاتور/ ۷۰درصد آشوب‌های اخیر در میدان رسانه اتفاق افتاد

۱۲:۲۷ – ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۲:۲۷ – ۲۶ آبان ۱۴۰۱ حمیدرضا مقدم‌فر تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: در فتنه اخیر رسانه تبدیل به انبار مهمات برای افرادی شده بود که در خارج از کشور قصد نابودی ایران را داشتند. بیشتربخوانید   منبع: تسنیم

۱۲:۲۷ – ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۲:۲۷ – ۲۶ آبان ۱۴۰۱
حمیدرضا مقدم‌فر تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: در فتنه اخیر رسانه تبدیل به انبار مهمات برای افرادی شده بود که در خارج از کشور قصد نابودی ایران را داشتند.
بیشتربخوانید
 

منبع: تسنیم