کاشت یک میلیون درخت رزمایشی برای جوانان انقلابی بود
کاشت یک میلیون درخت رزمایشی برای جوانان انقلابی بود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری معاون بنیاد مستضعفان و مدیرعامل بنیاد علوی گفت: در مجموعه علوی در جریان این پویش نقش حداقلی داشتیم و زحمت اصلی با گروه های جهادی بود. و این بنیاد پشتیبان است. وی با اشاره به اینکه این کار خیلی دیر شروع شده است، اظهار داشت: درخت یاری مانوری بود […]

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری معاون بنیاد مستضعفان و مدیرعامل بنیاد علوی گفت: در مجموعه علوی در جریان این پویش نقش حداقلی داشتیم و زحمت اصلی با گروه های جهادی بود. و این بنیاد پشتیبان است.

وی با اشاره به اینکه این کار خیلی دیر شروع شده است، اظهار داشت: درخت یاری مانوری بود تا ببینیم برای ۵ سال آینده رکورد ۱۰۰ میلیون را بزنیم. کاشت یک میلیون را حرکتی رزمایشی برای جوانان انقلابی بود.

مدیرعامل بنیاد علوی گفت: در بسیاری از زمینه‌های اجتماعی مهم جریان حزب الله باید قوی‌تر عمل کند که یکی از آنها محیط زیست است.

وی ادامه داد: این عرصه باید در دست حزب اللهی‌ها باشد، در خیلی از کارها مثل رزمایش مواسات بر دوش انقلابی هاست، اما این مساله در مسائل محیط زیستی و حتی گردشگری صورت گیرد.

منصوری با اشاره به اینکه مبنای کاری درخت یاری تاکید بر مشارکت بود، گفت: رهبری آخرین مدل حکمرانی را تصریح کردند که گروه‌های میانی باید بار را بر دوش بکشند.

وی تاکید کرد: باید بر موضوع کاشت درختان بومی و نگه داری درختان توجه جدی شود.

منصوری برگ برنده کارهای جهادی را حضور در کارهای مستمر برشمرد و گفت: کارهایی از جنس درختکاری خیر کثیر و مستمر است.

وی با اشاره به اینکه توانمندسازی محرومین هدف متعالی این حرکت بود، گفت: باید بر روی این جهت کار کنیم.‌